Prezentacija ESN Podgorica (Erasmus studentska mreža Podgorica) - srijeda 23.11. 2022. u 14h - sala 203
U srijedu 23.11. u 14h u sali 203, predstavnici Erasmus studentske mreže Podgorica (Erasmus student Network Podgorica - ESN Podgorica) će održati prezentaciju o aktivnostima ove mreže, kako bi upoznali studente sa radom te organizacije i omogućili im da i prije prvog odlaska na mobilnost osjete internacionalizaciju kod kuće i motivišu se da postanu Erasmus studenti i alumnisti.

Erasmus studentska mreža je internacionalna studentska organizacija, zasnovana na idejama interkulturalnog razumijevanja, integracije, međusobnog poštovanja i podrške, sa misijom promocije mobilnosti studenata. Erasmus studentska mreža Podgorica (Erasmus student Network Podgorica - ESN Podgorica) je servis podrške za dolazne i odlazne studente Univerziteta Crne Gore. Osnivanjem ESN Podgorica, koja ima veoma važnu ulogu prilikom integrisanja stranih studenata u akademsku i širu sredinu, i koja je zadužena za organizovanje vannastavnih aktivnosti za dolazne studente, napravljen je iskorak u podršci dolaznoj mobilnosti, ali je i unaprijeđen proces internacionalizacije kod kuće.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.