Fakultet političkih nauka

Realizovane aktivnosti FPN-a u okviru projekta “Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih”
 

Medijska i informaciona pismenost vs dezinformacije, stereotipi i predrasude

Prva radionica u okviru projekta “Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih” posvećena je novinarima/novinarkama štampanih i elektronskih medija sa teritorije cijele Crne Gore. Cilj trodnevne onlajn obuke usmjeren je ka unapređenju sposobnosti i vještina učesnika u svakodnevnom obavljanju posla, sa posebnim osvrtom na odgovornost prilikom izvještavanja o ranjivim kategorijama.  Predavači su ukazali na neophodnost pravovremenog i odgovornog izvještavanja u periodu kriza, poput epidemije korona virusa, kao i na važnost kontinuiranog medijskog i informacijskog opismenjavanja, ka kojem nas je ubrzanim tempom usmjerila trenutna epidemiološka situacija. Sesija “Mediji u učionici - učionica u mediju” sadržala je analizu produkcije školskog programa na našim prostorima, kao i grešaka koje su nastajale kao posledica nedovoljne pripreme za ovaj tip sadržaja. Učesnici su napravili jasnu paralelu između formata školskog i dječijeg programa i uočili nedostatak obrazovnog elementa u dječijim programima u domaćim medijima.

Jedna od centralnih tema predavanja bila je medijska i informacijska pismenost, koja je temelj borbe protiv opasnosti širenja lažnih vijesti i dezinformacija. Uslijed pojave velikog broja različitih kanala komuniciranja, subjekata koji razmjenjuju poruke, enormne količine informacija kojima smo svakodnevno neprestano izloženi, doba infodemije proglašeno je ujedno i periodom dezinfodemije. Polaznici radionice su prepoznali važnost koncepta cjeloživotnog učenja, sa fokusom na medijsku pismenost implementiranu u formalni sistem obrazovanja.

Putem interaktivnog vebinara 33 novinara/novinarke i studenata/studentkinje novinarstva imali su priliku da iskažu svoje stavove, razmjene iskustva i ukažu na probleme i izazove sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, obavljajući svoj posao u pretežno multikulturalnim sredinama. Na radionicama je bilo riječi o značajnoj odgovornosti novinara prilikom izvještavanja o temama čiji su akteri pripadnici grupa koje se opisuju kao ranjive, predrasudama i stereotipima kojima se najprije moraju suprotstaviti mediji. Dio radionice posvećen je izvještavanju o religijskim temama, crkvama, vjerskim zajednicama, odnosu religije, nauke i interneta. Novinari su prepoznali značaj dobre pripreme, posebno kada je riječ o religijskim temama  i podsjetili na prednosti sektorskog novinarstva.

Kroz sesiju posvećenu multikulturnim zajednicama, polaznici su učili o izvještavanju na temu  različitih etnokulturnih zajednica i stekli dodatna znanja o sopstvenoj ulozi u konstituisanju demokratičnijeg, građanskog društva. Takođe je pojašnjen pravno-institucionalni okvir politike multikulturalizma u našoj zemlji. Samoizolacionizam je prepoznat kao potencijalni problem i negativan efekat multikulturalnog modela. Napravljena je paralela između religijskih i naučnih uvjerenja i objašnjen proces stvaranja destruktivnih vjerskih grupa uz pomoć i u okviru virtuelne zajednice. U okviru predavanja o religiji, nauci i internetu posebno je naglašena obaveza novinara da pažljivo pristupe temama u kojima se sukobljavaju načela religije i ljudskih prava.

Pažnja je posvećena i medijskom komuniciranju sa djecom i mladima, neophodnosti zaštite njihove privatnosti, zaštiti od neprikladnih sadržaja, skrivenih aspekata medijskih poruka. Cilj radionice bio je i da kroz praktične zadatke i primjere učesnici steknu i unaprijede znanja iz oblasti foto forenzike, a novi internet alati poslužiće polaznicima obuke da u svakodnevnom radu utvrde autentičnost fotografija sa kojima se susreću i da, prije svega, analiziraju kontekst vizuelnog sadržaja u novinarskim tekstovima.

 

Materijali korišćeni na radionici za novinare/novinarke:

 

Ekspertska radionica

Profesori i medijski eksperti, članovi projektnih timova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore razmjenili su iskustva sa prethodno održanih obuka na ekspertskoj radionici, čiji je organizator bio tim iz Crne Gore.

Projektni timovi su se bavili analizom realizovanih aktivnosti, prepoznali zajedničke izazove i predložili najbolje modele pripreme budućih sadržaja.  Ideja o pripremi teksta zajedničke Deklaracije o značaju medijske i informacijske pismenosti u Jugoistočnoj Evropi finalizirana je na ovoj radionici, a zvanično je potpisana na završnoj konferenciji - regionalnoj dijaloškoj platformi koju je organizovao tim iz Srbije.

 

Medijski opismenjeni predavači - preduslov za kvalitetno obrazovanje zumera i generacije alfa

Naredna aktivnost u okviru projekta bila je radionica “Medijski opismenjeni predavači - preduslov za kvalitetno obrazovanje zumera i generacije alfa”, posvećena nastavnicima/nastavnicama osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore. Cilj je bio prenijeti znanja i vještine nastavnicima, koji će stečeno znanje i sposobnosti dalje implementirati kroz nastavni plan i program u radu sa učenicima.

Na prvoj sesiji u okviru ovog vebinara predočen je značaj roditeljskog nadzora nad medijskim sadržajima koje djeca konzumiraju. Prikrivene poruke filmske industrije i prikriveno oglašavanje alkohola i duvanskih proizvoda u ovoj produkciji takođe su bile neke od tema. Pored toga, ocijenjeno je da  ograničenja i zaštita djece od neprikladnih sadržaja postaju nedovoljna, jer zumeri i generacija alfa sve manje koriste tradicionalne medije, dok je nove medije mnogo teže “kontrolisati”. Zaključeno je da je potrebna saradnja nastavnika i roditelja, čija je obaveza da zajedno edukuju djecu i pomognu im da razviju kompetencije da sami prepoznaju kvalitetan sadržaj. Čak 53 nastavnika/nastavnice osnovnih i srednjih škola steklo je nova znanja o funkcionisanju algoritama društvenih mreža, filter mjehurima, internet alatima za prepoznavanje autentičnosti fotografija. Jasno je definisana razlika između pojmova lažne vijesti, propaganda, dezinformacije, klikbejt,  i prikazana na konkretnim primjerima.

Tema o međureligijskom dijalogu i toleranciji kao preduslovu u učionici ocijenjena je kao izuzetno značajna za zemlju u kojoj je veliki broj učionica multikonfesionalan. Na osnovu komentara nastavnika i analize “situacija iz učionica” škola iz kojih dolaze zaključeno je da je jedna od primarnih obaveza nastavnika i roditelja razvijanje međureligijskog sklada i borba protiv stereotipa i predrasuda prema pripadnicima drugih grupacija. S tim u vezi manjak znanja o drugima i njihovim zajednicama prepoznat je kao jedan od osnovnih problema. 

 

Materijali korišćeni na radionici za nastavnike/nastavnice:

 

Radionice su rezultat saradnje Fakulteta političkih nauka i Agencije za elektronske medije u okviru projekta “Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih”, a sve navedene aktivnosti dio su Zajedničkog regionalnog programa @dijalogzabuducnost, koji u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji sprovode UNESCO, UNICEF i UNDP.

Broj posjeta : 320