Fakultet političkih nauka

Onlajn kurs o Smjernicama Ujedinjenih nacija o zbrinjavanju djece bez adekvatnog roditeljskog staranjaOn-line kurs o UN Smjernicama za alternativno staranje o djeci (UN Guidelines on the Alternative Care of Children) koje je Generalna skupština UN usvojila u decembru 2009.god  počinje 19. februara.

Flajer sa više informacija je u prilogu, a on-line platforma preko koje se pohađa kurs je ova: https://www.futurelearn.com/courses/alternative-care.

U prilogu je originalni document Smjernica i nezvaničan prevod na naš jezik.

Učešće u kursu je besplatno ali je poznavanje engleskog jezika neophodno.

Cljevi kursa su:

  • Razumijevanje Smjernica Ujedinjenih nacija za alternativno staranje o djeci (to jest o zbrinjavanju djece bez adekvatnog roditeljskog staranja)
  • Razumijevanje kako da se primijeni potpuno i smisleno učešće djece i mladih ljudi u procesu donošenja odluka o njihovom zbrinjavanju
  • Razumijevanje dobrih praksi u prevenciji odvajanja djece od porodica, u pružanju adekvatne alternativne brige (zbrinjavanja), u organizovanju povratka u porodicu, i u procesu pripreme za osamostaljivanje
  • Razumijevanje ciljeva i prakse deinstitucionalizacije
  • Razumijevanje principa “neophodnosti” i određivanja “odgovarajućeg” zbrinjavanja
  • Razumijevanje koje su to javne politike neophodne za primjenu Smjernica Ujedinjenih nacija za alternativno staranje o djeci
  • Razumijevanje ciljeva i prakse u gejtkipingu (gejtkiping, eng. gatekeeping je sistem donošenja odluka kojim se osigurava da se djeca kojima nije potrebno alternativno zbrinjavanje prepoznaju i upute na druge relevantne usluge (na primjer za podršku porodici), a da se ona djeca kojima je potrebno alternativno zbrinjavanje smjeste na način koji je u skladu sa njihovim individualnim potrebama)

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print