Fakultet političkih nauka, 28.06.2018

Konačna rang lista kandidata za upis na prvu godinu - studijske 2018/19.U prilogu možete preuzeti konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija, studijske 2018/19. godine.

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI OBAVIĆE SE  OD 29. juna DO  6. jula 2018. godine U VREMENU 10.00 – 14.00h NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE I TO:

 

ŠALTER 1:

- politikologija - međunarodni odnosi

- medijske studije i novinarstvo 

ŠALTER 2:

 - socijalna politika i socijalni rad

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su priložiti:

  1. INDEKS (popunjen)
  2. DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeks)
  3. POPUNJEN PRIJAVNI LIST ŠV 20 / nabavlja se u skriptarnici ili knjižari
  4. UPLATNICU od 5.00€ za studentsko osiguranje, na žiro račun DELTA OSIGURANJA žr. br. 530-14769-35 (poziv na broj 555), NAPOMENA - Osiguranje nije obavezno;

 

*napomena: Kandidati koji nisu stekli pravo na upis dužni su podići dokumenta predata na konkurs najkasnije do 6. jula 2018. godine.

Dokumenti