Fakultet političkih nauka, 28.06.2018

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU - STUDIJSKE 2018/19.U prilogu možete preuzeti konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija, studijske 2018/19. godine.

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI OBAVIĆE SE  OD 29. juna DO  6. jula 2018. godine U VREMENU 10.00 – 14.00h NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE I TO:

 

ŠALTER 1:

- politikologija - međunarodni odnosi

- medijske studije i novinarstvo 

ŠALTER 2:

 - socijalna politika i socijalni rad

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su priložiti:

  1. INDEKS (popunjen)
  2. DVIJE FOTOGRAFIJE (jednu zalijepiti u indeks)
  3. POPUNJEN PRIJAVNI LIST ŠV 20 / nabavlja se u skriptarnici ili knjižari
  4. UPLATNICU od 5.00€ za studentsko osiguranje, na žiro račun DELTA OSIGURANJA žr. br. 530-14769-35 (poziv na broj 555), NAPOMENA - Osiguranje nije obavezno;

 

*napomena: Kandidati koji nisu stekli pravo na upis dužni su podići dokumenta predata na konkurs najkasnije do 6. jula 2018. godine.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print