Fakultet političkih nauka, 04.10.2018

PANEL DISKUSIJA: ULOGA DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH NAUKA U SAVREMENIM ISTRAŽIVANJIMA 
 
Panel diskusija na kojoj će biti predstavljeno Evropsko društveno istraživanje u Crnoj Gori održaće se u okviru Otvorenih dana nauke   10. oktobra u 11h u sali 1 na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. 
 
Na prezentaciji će govoriti Branka Žižić, nacionalna koordinatorka za H2020 Ministarstva nauke Crne Gore, Nenad Čelarević, zamjenik direktora Helvetas Srbija, projekat PERFORM, Olivera Komar, nacionalna koordinatorka Evropskog društvenog istraživanja za Crnu Goru, Nemanja Batrićević i Nemanja Stankov, članovi istraživačkog tima.
 
Nakon izlaganja panelista, razgovaraće se o ulozi društvenih i humanističkih nauka u savremenim istraživanjima. Svi zainteresovani studenti, nastavnici, ali i šira javnost su pozvani da prisustvuju i učestvuju u razgovoru.