Fakultet političkih nauka, 08.10.2018

Info dan Kancelarije za međunarodnu saradnju UCG-aInfo dan Kancelarije za međunarodnu saradnju UCG-a

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore poziva studente i profesore UCG-a da 10. oktobra u 11h u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, ucestvuju u Info danu koji organizuje pomenuta kancelarija

Na ovaj način ce studenti i članovi akademskog osoblja biti detaljnije upoznati sa nadležnostima Kancelarije  za programe mobilnosti studenata i akademskog osoblja u Crnoj Gori, aktivnim programima mobilnosti i bilateralnoj saradnji  (stipendije stranih Vlada i fondacija).  U okviru ovog dana predstavnici Ambasade Republike Mađarske predstaviće programe stipendiranja. 

Promocija njemačkih stipendija DAAD, bice održana 11. oktobra u 12h, u okviru koje će g-đa Elli Mack detaljnije upoznati prisutne sa ovim programom.