Fakultet političkih nauka, 31.10.2018

Predavanje Cezare Pitea “Sloboda izražavanja - prava i odgovornosti novinara u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima”Predavanje Cezare Pitea “Sloboda izražavanja - prava i odgovornosti novinara u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima”

Predavanje Cezare Pitea “Sloboda izražavanja - prava i odgovornosti novinara u skladu sa  Evropskom konvencijom o ljudskim pravima” biće održano 5. novembra u 9 h u sali br. 5.

Dr Cezare Pitea je docent u oblasti međunarodnog prava na Univerzitetu u Parmi (Italija). Autor je nekoliko publikacija, u okviru kojih se bavi različitim oblastima međunarodnog javnog prava, uključujući međunarodnu zaštitu ljudskih prava i međunarodno pravo  zaštite  životne  sredine. 

Prethodno je radio kao pravni savjetnik u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. 

Predavanje organizovano u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX).

Ovo je jedno u nizu predavanja organizovanih u saradnji Fakulteta političkih nauka i projekta  JUFREX.