Fakultet političkih nauka, 05.12.2018

Gostujuće predavanje dr Jelene Surčulije Milojević i dr Davida GoldbergaGostujuće predavanje dr Jelene Surčulije Milojević i dr Davida Goldberga

Predavanje doc. dr Jelene Surčulije Milojević „Zaštita maloletnika kao dozvoljeno ograničenje slobode izražavanja u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“ biće održano 11. decembra 2018. godine u 11 h u sali br. 5.

Nakon ovog predavanja dr David Goldberg viši naučni saradnik u Centru za informaciono pravo i politike na  Institutu za napredne pravne studije, Univerziteta u Londonu i vanredni profesor prava, u Southwestern školi prava u Los Anđelesu održaće predavanje na temu “Pravo na informacije”.

U attachmentu možete pogledati biografije gostujućih predavača.

Predavanje je organizovano u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX).

Ovo je jedno u nizu predavanja organizovanih u saradnji  Fakulteta političkih nauka u Podgorici i projekta  JUFREX.

Dokumenti