Fakultet političkih nauka, 07.12.2018

U „Potrazi za ljudskim pravima“ srednjoškolci posjetili FPNFakultet političkih nauka (FPN) učestvovao je u organizaciji takmičenja za srednje škole „Potraga za ljudskim pravima“.

Timovi učenika i nastavnika iz svih krajeva Crne Gore imali su zadatak da u Podgorici obiđu 10 institucija i organizacija koje se bave ljudskim pravima, a među njima i naš Fakultet.

Predstavnice smjera Medijske studije i novinarstvo objasnile su srednjoškolcima šta je pravo na privatnost, kojim zakonima i kodeksima je zaštićeno i kako se mediji odnose prema tom pravu. Timovi su dobili zadatak da u novinarskim člancima prepoznaju kršenje etičkih normi i da sami daju primjere nepoštovanja prava na privatnost.

Takmičenje su, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, organizovali Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije, u saradnji sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Vladom Crne Gore i EU info centrom.

Pobjednici takmičenja, timovi iz Kolašina, Nikšića i Berana, osvojili su putovanje u Berlin.