Fakultet političkih nauka, 12.12.2018

Održano predavanje u saradnji Fakulteta političkih nauka u Podgorici i projekta  JUFREXProfesorica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Jelena Surčulija Milojević i vanredni profesor prava David Goldberg održali su predavanje kroz koje su upoznali studente novinarstva sa pravima maloljetnika u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i pravima novinara i građana u pogledu slobodnog pristupa informacijama.  Milojević je objasnila razliku u pojmovnom određenju između djeteta i maloljetnog lica, kao i ulogu međunarodnih organizacija u zaštiti prava djeteta. Ona je podsjetila studente na neophodnost poštovanja prava na privatnost maloljetnih lica, ali i na zaštitu od neželjenog sadržaja u medijima. David Goldberg je istakao da u eri trasnparentnosti slobodan pristup informacijama nije samo privilegija novinara, već i građana. On je ocjenio da u nekim situacijama potraga za informacijama predstavlja pravu borbu koja može biti i zabavna.

Predavanje je organizovano u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX).

Ovo je jedno u nizu predavanja organizovanih u saradnji Fakulteta političkih nauka u Podgorici i projekta  JUFREX.