Fakultet političkih nauka, 17.12.2018

Gostujuće predavanje prof. dr Radovana Radonjića - Dodjela nagrada najboljim studentimaGostujuće predavanje prof. dr Radovana Radonjića - Dodjela nagrada najboljim studentima
Fakultet političkih nauka u saradnji sa Vijećem studenata FPN organizuje gostujuće predavanje prof. dr Radovana Radonjića kao i dodjelu nagrada najboljim studentima na studijskim programima Fakulteta političkih nauka, koji su tokom osnovnih studija ostvarili najveće prosječne ocjene. Dodjela nagrada i gostojuće predavanje biće odražano u sali 1, dana 20. decembra (četvrtak) 2018. godine sa početkom u 10.00h. 
 
Gostojuće predavanje namijenjeno je svim studentima, sa akcentom na one studente kojima je osnovna literatura pod autorstvom profesora Radonjića.
 
Prof. dr Radovan Radonjić naučni je radnik i pedagog sa višedecenijskim iskustvom, od čega potonje tri decenije u zvanju redovnog profesora univerziteta.
 
Objavio je više stotina stručnih i naučnih radova (više od 50 prevedeno je na svjetske jezike – engleski, francuski, ruski, italijanski, japanski, njemački, kineski). Poznatije knjige: Sukob KPJ sa Kominformom (Zagreb, 1975, II izdanje 1976, III izdanje 1979); Putevi socijalizma (Beograd, 1976); Konflikti i KPJ me Kominform (Pristhine, 1976); Jugoslovenski komunisti i Kominform (Beograd, 1980); O nacionalnom pitanju (Titograd, 1980); Ogledi o marksizmu (Titograd, 1980); Borba SKJ za nove odnose u radničkom pokretu (Beograd, 1984); Izgubljena orijentacija (Beograd, 1985); Politički eseji (Titograd, 1986); Neostaljinizam (Novi Sad, 1988); Ostrovi i kamenolomi (Skoplje, 1989); Političke i pravne teorije (Cetinje, 1992, II izdanje 1996, III izdanje 2002); Aporije socijalizma (Podgorica, 1996); Tranzicije (Podgorica, 1998), Govorništvo (Podgorica, 1999); Antologija znamenitih govora (Podgorica, 1999); Crnogorska enigma (Podgorica, 2002); Pravno govorništvo (Zagreb, 2004), Demokratija (Podgorica, 2004, II izdanje 2008, III izdanje 2011); Pravna retorika (Podgorica, 2006); Politička misao u Crnoj Gori (Podgorica, 2006); Liderstvo (Podgorica, 2007); Montenegro de te fabula narratur (Zagreb, 2008); Guvernadursko-mitropolitska kontroverza u crnogorskoj istoriografiji (Podgorica, 2009); Političke doktrine (Cetinje, 2010); Crnogorska retorika (Podgorica, 2011); Nagnute vertikale (Podgorica, 2012). Socijalizam u Crnoj Gori (Podgorica 2013).
 
• Dobitnik Nagrade oslobođenja Cetinja (1973).
• Dobitnik Trinaestojulske nagrade Crne Gore (1975).
• Dobitnik Nagrade oslobođenja Titograda (1980).
• Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom Republike sa srebrnim vijencem.