Fakultet političkih nauka, 21.02.2019

SINDIKAT MEDIJA CRNE GORE PREDSTAVIO KONKURS ZA NAJBOLJU STUDENTSKU PRIČUPredsjednica Sindikata medija Crne Gore (SMCG) Marijana Camović i potpredsjednik Radomir Kračković, održali su predavanje studentima Novinarstva Fakulteta političkih nauka u Podgorici.
Predavanje se sastojalo u predstavljanju konkursa za najbolju studentsku priču na temu uslova rada u crnogorskim medijima.


Predsjednica SMCG Marijana Camović studentima je približila rad samog Sindikata naglašavajući da se akcenat stavlja na radne uslove zaposlenih u medijima. "Nas zanima kako rade novinari i medijski radnici, kolike su njihove zarade, kakvi su uslovi rada, radno vrijeme, šta misle o radnoj etici i novinarstvu uopšte", zaključuje Camović. 
Potpredsjednik SMCG Radomir Kračković kazao je da je vrlo bitno da studenti imaju realnu sliku o stanju crnogorske medijske scene. "Naša istraživanja pokazuju da su zarade novinara u Crnoj Gori manje od državnog prosjeka, otprilike jedna trećina novinara prima između 400 - 500 eura, druga trećina ispod 400 eura, a samo jedna trećina prima preko 500 eura", saopštio je Kračković. On upozorava da često dolazi do problema poput kašnjenja isplate zarada ali i izbjegavanja plaćanja poreza i doprinosa, protiv kojih se Sindikat bori.
Novinari se takođe, kroz svoj rad, susreću sa cenzurom i pritiscima. "To nisu samo vidjljivi pritisci od strane vlasti, političara, državnih institucija i moćnih pojedinaca nego i pritisci u samim redakcijama od vlasnika, direktora i urednika", rekao je Kračković.


On ističe da su ekonomski problemi, cenzura i razne vrste pritisaka neiscrpni izvori tema o kojima studenti mogu pisati.
Zainteresovani studenti svoje priče mogu slati na e-mail adresu sindikatmedija@usscg.me do 01.marta 2019. godine. Pobjednički rad će biti objavljen na web stranici SMCG i nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 200 eura.
Konkurs se realizuje u saradnji sa Evropskom federacijom novinara i uz finansijsku podršku Evropske unije i UNESCO-a.