Fakultet političkih nauka, 12.03.2019

Održano predavanje profesora Bartosz CzepilaPredavanje gostujućeg profesora Bartosz Czepila iz Poljske, održano je danas na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Predavanje je tematski bilo podijeljeno na dva dijela, a tretiralo je pitanje kvaliteta vlasti na lokalnom nivou u Poljskoj. Profesor Czepila je studentima objašnjavao značaj razumijevanja koncepta vlade i vlasti na lokalnom nivou i istakao da je važno učiti o njoj. „Moramo znati šta je dobra vlada, a da bismo to utvrdili potrebni su nam kriterijumi stečeni kroz internacionalno iskustvo“, kazao je profesor.

Prema istraživanju profesora Czepila, postoji pet kategorija indikatora koji ukazuju na kvalitet vlasti: input, proces, autput, perceptivni i autkam indikatori, a kroz njihovo mjerenje moguće je rangirati kvalitet organizovanja vlasti u cijelom svijetu.

Osvrnuvši se na situaciju u Sjevernoj i Južnoj Koreji, profesor je studentima ukazao na značaj koji način organizovanja vlasti i politički režim ima na ljude koji pripadaju istoj kulturi i naciji. „Politički sistem u Južnoj Koreji uslovio je politički pluralizam, zaštitu privatnog vlasništa, slobodno tržište, sve što nećete naći u Sjevernoj Koreji, razlika dakle ne počiva na tradicionalnim vrijednostima i potencionalu naroda, već na režimu koji u ovim državama vlada“, ističe Czepila.

Profesor je kazao i da je svakodnevna interakcija građana sa državnim institucijama na lokalnom nivou način na koji oni stvaraju sliku o vladajućem sistemu u cijeloj državi. „ Ako smo naišli na loš tretman od strane lokalnih nosioca vlasti mi ćemo formirati lošu sliku i o nosiocima centralne vlasti“, zaključuje on.