Fakultet političkih nauka, 19.03.2019

Memorandum o saradnji i razumijevanjuPovodom Svjetskog dana socijalnih radnika (19. mart) Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore potpisao je Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Ispred Fakulteta političkih nauka Memorandum je potpisao prof. dr Milan Marković, dekan, a u ime Ministarstva rada i socijalnog staranja mr Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Memorandumom se, osim dosadašnje uspješne saradnje na polju realizacije studenstkih praksi, predviđa i saradnja kroz naučnoistraživačku djelatnost, u okviru koje je moguća zajednička participacija u procesima apliciranja za međunarodne naučnoistraživačke projekte.

Takođe, predviđeno je i organizovanje zajedničkih naučnih skupova, javnih tribina, simpozijuma, okruglih stolova u cilju unapređenja socijalno-političke misli i djelatnosti u Crnoj Gori; potom upoznavanje studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore sa strateškim dokumentima i akcionim planovima u okviru kojih se planira socijalna politika Crne Gore i izdavačka djelatnost.