Fakultet političkih nauka, 14.07.2019

Mišljenja građana Crne Gore će biti na istraživačkoj mapi evropske naučne zajedniceX

Evropsko društveno istraživanje je teorijski i metodološki najsveobuhvatnije međunarodno istraživanje u oblasti društvenih nauka u Evropi trenutno.

Na inicijativu Ministarstva nauke, Crna Gora je u oktobru 2018. godine pristupila 9. rundi Evropskog društvenog istraživanja. Za nacionaInu koordinatorku je izabrana profesorka sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, prof. dr Olivera Komar, koja je formirala tim koji će sprovoditi istraživanje.

“Uži Imagetim projekta čine saradnici sa Fakulteta političkih nauka mr Nemanja Batrićević i Nemanja Stankov, kao i Jelena Šukić koja je diplomirala na ovom Fakultetu. U projektne aktivnosti su uključeni studenti zainteresovani za empirijska istraživanja u društvenim naukama”, navodi Komar.

Prema njenim riječima, Evropsko društveno istraživanje podrazumijeva prikupljanje podataka o stavovima, vrijednostima i uvjerenjima građana Evrope na brojne važne teme, uključujući demokratiju i participaciju građana, odnos prema porodici, braku, radu, migracijama i društvenoj nejednakosti, te bitnim i aktuelnim problemima kao, što su klimatske promjene ili ekonomska kriza.

“Trenutno, istraživački tim prikuplja odgovore na reprezentativnom uzorku od 1400 ispitanika širom Crne Gore. Kraj terenskog rada i prikupljanja intervjua očekuje se tokom septembra ove godine, nakon čega slijedi čišćenje baze i njena integracija sa podacima iz preostalih 30 država koje učestvuju u istraživanju”, navodi Komar.

Upitnik koji se koristi u istraživanjima, dodaje ona, sadrži pitanja o tome kako građani koristite medije i internet, koliko vjeruju u političke procese, šta misle o migracijama, kada je pravo vrijeme u životu da urade određene stvari (na primjer da se ožene, udaju, odu u penziju), šta misle o tome kako treba organizovati pravedno društvo, kako raspodijeliti društvena bogatstva i slična pitanja.

„Na osnovu svih odgovora, biće moguće dobiti sliku o tome šta o ovim pitanjima misle građani Crne Gore, a zatim te podatke uporediti sa stavovima i mišljenjima 30 država Evrope koje, pored Crne Gore, učestvuju u ovoj rundi istraživanja“, objašnjava Komar.

Priključivanjem Evropskom društvenom istraživanju crnogorski istraživači će imati niz koristi, smatra Komar.

„Prije svega, moći će da koriste kvalitetne podatke za proučavanje društvenih promjena i fenomena širom Evrope i u Crnoj Gori. Rad na prikupljanju podataka i rad sa podacima biće odličan trening za mlade istraživače i poslužiće kao dobar osnov magistarskih i doktorskih radova. Istraživači u Crnoj Gori će se povezati sa najaktivnijim istraživačkim timovima u oblasti društvenih nauka u Evropi“, navodi Komar.

Na kraju, kaže ona, Crna Gora će se naći na istraživačkoj mapi svjetske i evropske naučne zajednice koja će o njoj više znati i moći da koristi standardizovane crnogorske podatke.

„Sve navedeno bi trebalo da dodatno podstakne razvoj istraživačke kulture u Crnoj Gori u društvenim naukama“, zaključuje Komar.

U toku su i pripreme za 10. rundu istraživanja koja će se sprovoditi od 2020. godine.

Više informacija o samom istraživanju dostupno je na internet i Facebook stranici: https://www.europeansocialsurvey.org  i 

https://www.facebook.com/ESSMNE/

 

Istraživanje kao odgovor na društvene izazove

„Evropsko društveno istraživanje je nastalo kao odgovor na brojne društvene izazove sa kojima se Evropa suočava, kao što su migrantska kriza, promjene porodice kao osnovne ćelije društva, klimatske promjene, pad povjerenja u institucije, populizam i nejednakost.  Istraživanje je dizajnirano da na ove teme prikupi akademske, naučno-rigorozne i na visokim metodološkim standardima zasnovane i uporedive podatke pomoću kojih će donosioci odluka mjeriti i pratiti ove promjene, te donositi na podacima zasnovane planove i odluke“, objašnjava Komar.

U cilju podrške istraživanju i posebno njegovoj popularizaciji među ciljnim grupama kao što su naučnici, studenti, mediji, donosioci javnih odluka i strateških dokumenata formiran je Savjetodavni odbor koji čine istaknuti predstavnici nauke, medija, civilnog društva i jedinica Vlade i Skupštine koje se bave istraživanjima.

 

 

 

Broj posjeta : 504