Fakultet političkih nauka, 30.08.2019

Poziv za Internacionalnu konferenciju "Olakšavanje dijaloga u podijeljenim društvima"X

Međunarodna konferencija „Olakšavanje dijaloga u podijeljenim društvima“ će se održati od 1. do 3. novembra 2019. godine u Bosni i Hercegovini.

Kao dio mreže Žan Mone na temu „Demokratizacija i pomirenje Zapadnog Balkana", Sarajevska škola za nauku i tehnologiju Zapadnog Balkana u partnerstvu sa Univerzitetom Njujork Tirana, Institutom za centralno-istočni i balkanska Evropa, Univerzitetom u Dubrovniku i Evropskim pokretom u Srbiji imaju čast da objave poziv za dostavljanje radova na međunarodnom nivou konferencije na temu „Olakšavanje dijaloga u podeljenim društvima“.

Konferencija će nastojati da odgovori na teorijska i empirijska pitanja o odnosu između njegovanja dijaloga i pomirenja u postkonfliktnim odnosima okruženja.

Konkretno, da odgovori na pitanje kako da se olakša međugrupno pomirenje kroz dijalog na Zapadnom Balkanu.

 

Dovodeći u obzir ovo pitanje pitanje, dobrodošli su radovi koji se bave:

• Novim teoretskim i metodološkim pristupima u proučavanju interakcije između ova dva procesa;

• Empirijskim radovima koji žele objasniti pomirenje na Zapadnom Balkanu;

• Uporednim studijama slučaja i međuregionalnim poređenjima sa Zapadnim Balkanom;

• Predstavnicima NVO-a i kreatorima politika koji rade na polju pomirenja u postkonfliktnim sredinama.

Takođe se pozivaju studenti doktorskih studija, mladi istraživači, kao i stariji akademici da pošalju svoje radove.

 

Potvrđeni glavni govornici će biti:

• Nataša Kandić, osnivač Fonda za humanitarno pravo, Srbija

• Sonja Biserko, osnivač Helsinškog komiteta za ljudska prava, Srbija

• Vladimir Ionas, predsjednik okruglog stola o etničkim odnosima, Rumunija

 

Zainteresovani kandidati se pozivaju da podnesu svoje sažetke od najviše 300 riječi i kratak CV na email sabina.cehajic@ssst.edu.ba ili maja.savic@ssst.edu.ba do 1. oktobra, 2019. godine.

Prijavljeni će biti obaviješteni do 15. oktobra 2019. godine da li su njihovi sažeci prihvaćeni.

 

U prilogu se nalazi poziv za Konferenciju.

Dokumenti

Broj posjeta : 300