Fakultet političkih nauka, 05.02.2020

Nagradni konkurs za studentske eseje na temu: “Različitosti, naš kvalitet”X

U okviru projekta "U znanju je tolerancija", finansiranom od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava CG, u saradnji sa Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih nauka UCG, Fakultetom pravnih nauka i Fakultetom humanističkih studija UDG raspisuje se Nagradni konkurs za studentske eseje na temu: “Različitosti, naš kvalitet”.

Rok za dostavljanje eseja je 1. mart 2020. godine.

 

Tekst Konkursa dat je u nastavku: 

NAGRADNI KONKURS ZA STUDENTSKE ESEJE

Projekat

„U Znanju je Tolerancija“

 

Projekat „U Znanju je Tolerancija“ ima za cilj da unaprijedi stepen znanja, informisanosti i duha tolerancije među pripadnicima studentske populacije u Crnoj Gori, kroz sprovođenje aktivnosti koje su usmjerene ka većem stepenu njihovog razumijevanja koncepta zaštite i poštovanja manjinskih prava u Crnoj Gori.

Projekat „U Znanju je Tolerancija“ je finansiran od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, a realizuje se u saradnji sa Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih nauka UCG i  Fakultetom pravnih nauka i Fakultetom humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica.

 

Nagradni konkurs ima za cilj da podstakne studente na promišljanje i pisanje o konceptu tolerancije i razumijevanja različitosti kao osnovama zaštite i poštovanja manjinskih prava u Crnoj Gori. U okviru takmičenja, dodjeljuju se tri novčane nagrade:

– prva nagrada iznosi 300 eura,
– druga nagrada iznosi 200 eura i
– treća nagrada iznosi 100 eura.

Kandidati su u obavezi da napišu esej na temu:

Različitosti, naš kvalitet

Nagrađeni eseji će biti predstavljeni na predavnjima koji će biti organizovani u okviru projekta.

 

Konkurs je otvoren za studente Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka UCG, Fakulteta pravnih nauka i Fakulteta humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica. Kvalifikovani kandidati moraju napisati esej do 1 000 riječi.

Prilikom selekcije, uzeće se u obzir poznavanje koncepta zaštite i promocije manjinskih prava, originalnost misli i struktura, kompozicija, kreativnost i sposobnost reflektivnog razmišljanja.

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: uznanjujetolerancija@gmail.com. Uz esej, potrebno je dostaviti puno ime i prezime, e-mail adresu, fakultet i broj indeksa.

ROK ZA PRIJAVU: 1. mart 2020. godine.

 

Broj posjeta : 217