Fakultet političkih nauka, 03.07.2020

Dopunski testovi za kandidate koji nemaju položen eksterni maturski ispit 

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se u prostorijama Fakulteta političkih nauka, u subotu, 4. jula 2020. godine u sljedećim terminima:

- Maternji jezik - 10.00 sati

- Engleski jezik - 11.00 sati

 

 

Broj posjeta : 342