Fakultet političkih nauka, 16.10.2020

DRUGI UPISNI ROK - KONKURS ZA UPIS NA JEDNOGODIŠNJE MAGISTARSKE STUDIJE ZA STUDIJSKU 2020/21.GODINU 

Prijave na konkurs za upis na jednogodišnje magistarske studije na Fakultetu političkih nauka, drugi upisni rok, za studijsku 2020/21. godinu, podnosiće se na šalteru Studentske službe 17. oktobra tekuće godine u terminu od 11.00 do 13.00 časova.

 

Uz prijavu (obrazac se dobija na Fakultetu), prilažu se originali sljedećih dokumenata: 

- diploma ili uvjerenje o diplomiranju (osnovne i specijalističke studije);

- uvjerenje o položenim ispitima na studijama, sa prosječnom ocjenom (osnovne i specijalističke studije);

- uvjerenje (potvrda) o znanju stranog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama;

- kopija biometrijske lične karte.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje studije i kandidati sa završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama (240 ECTS kredita), u oblastima društveno-humanističkih nauka.

Prilikom prijavljivanja kandidata utvrđivaće se kompatibilnost završenog i studijskog programa na koji se kandidat prijavljuje.  

 

Broj slobodnih mjesta po studijskim programima: 

NOVINARSTVO - 4  kandidata

EVROPSKE STUDIJE - 1 kandidat

Broj posjeta : 214