Fakultet političkih nauka

Petra Ivanović - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Petre Ivanović pod naslovom  Muzika u spoljnopolitičkom i diplomatskom životu Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 543