Fakultet političkih nauka

Elvedin Drpljanin - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidata Elvedina Drpljanina pod naslovom  Liderstvo u partijama u Crnoj Gori - odnos između formalne i stvarne moći, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 140