Fakultet političkih nauka

Nenad Radović - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidata Nenada Radovića pod naslovom Integracija migranata na tržište rada EU sa fokusom na Njemačku, Francusku i Švedsku, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 144