mr Teodora Stanković - doktorska disertacija na uvid javnosti

21.07.2022


UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Doktorska disertacija mr Teodore Stanković pod naslovom Energetski resursi kao izvori sukoba: Analiza i poređenje uticaja faktora političkog nasljeđa u tenzičnim regionima bivšeg SSSR-a, Bliskog istoka i Južne Amerike i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci.

 

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  • dr Srđan Darmanović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore;
  • dr Boris Vukićević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore;
  • dr Đorđe Borozan, redovni profesor Univerzitet Donja Gorica.

 

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti 15 dana od dana isticanja obavještenja u Centralnoj biblioteci (Podgorica, ulica Džordža Vašingtona bb), a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka (Podgorica, ulica 13. jula br. 2).

 

Broj posjeta : 224

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.