Fakultet političkih nauka, 25.12.2017

Anđelka Durutović - Odbrana magistarskog radaMagistrantkinja Anđelka Durutović, pristupiće  dana 27. decembra 2017. godine, u 15:30 časova, odbrani magistarskog rada, pod naslovomAntikorupcijske komunikacijske kampanje u Crnoj Gori, pred Komisijom u sastavu:

  

Prof. dr Veselin Pavićević, predsjednik Komisije

Prof. dr  Majda Tafra-Vlahović, mentorica

Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije