Fakultet političkih nauka, 05.04.2018

ODBRANA MAGISTARSKOG RADAMagistrantkinja Jelena Žarić, pristupiće dana 10. aprila 2018. godine, u 15:00 časova, odbrani magistarskog rada, pod naslovom: Političke konotacije u savremenoj crnogorskoj skulpturi nakon Drugog svjetskog rata“, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednica Komisije
  • Prof. dr  Aleksandar Čilikov, mentor
  • Prof. dr Olivera Komar, članica Komisije