Fakultet političkih nauka, 10.04.2018

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINEU CILJU PRIKUPLJANJA RELEVANTINIH INFORMACIJA O KVALITETU NASTAVE I NASTAVNOG PROCESA MOLE SE STUDENTI DA PREUZMU MAIL NALOGE U STUDENTSKOJ SLUŽBI NAJKASNIJE DO PETKA, 13. APRILA 2018. GODINE.

STUDENTIMA ĆE PUTEM MAILA BITI PROSLIJEĐENA ANKETA, KAO I SVE NEOPHODNE INFORMACIJE O TOME KAKO PRISTUPITI ANKETI, TJ. LINK I ŠIFRA.