Fakultet političkih nauka

MSCA Individualne stipendije: Grčka fondacija za evropsku i vanjsku politiku kao domaćin iskusnim istraživačimaGrčka fondacija za evropsku i vanjsku politiku (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP) poziva iskusne istraživače da iskoriste mogućnost Marija Kiri poziva za Individualne stipendije u okviru EU okvirnog programa za istraživanja i inovacije Horizont 2020 i vrše istraživanja u trajanju od 12 do 24 mjeseca u ovoj fondaciji.

Zainteresovani kandidati treba da svoj CV, rezime projektne ideje na dvije stranice i Motivaciono pismo dostave najkasnije do 30. juna 2018. godine na sljedeću e-mail adresu: development@eliamep.gr

Više informacija o ovoj fondaciji, kao i detaljima izbora kandidata možete pogledati u prilogu.

Podjećamo da je Marija Kiri poziv za Individualne stipendije objavljen prošlog mjeseca na sljedećoj web stranici:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

U prilogu je prezentaciju ovog poziva.

Za sva dodatna pitanja koja se odnose na Marija Sklodovska Kiri poziv za Individualne stipendije možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama:

Filipu Petroviću, e-mail: fpetrovic@ac.me, tel. 020 414 250,

Marijeti Barjaktarović Lanzardi, e-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me, tel. 067 314 178.

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print