Fakultet političkih nauka, 16.05.2018

OBAVJEŠTENJE - ŠKOLARINAStudenti koji nijesu izmirili obaveze ukupnog iznosa školarine za studijsku 2017/18. godinu, do 15. aprila 2018. godine isključeni su sa spiskova i neće biti u mogućnosti polagati završne i popravne ispite.

U prilogu se nalaze brojevi indexa studenata koji su isključeni sa predmetnih spiskova.

Dokumenti