Fakultet političkih nauka, 18.06.2018

Izvještaj sa 199. sjednice Vijeća Izvještaj o formiranim Komisijama sa 199. sjednice Vijeca FPN-a održane 12. juna 2018. godine.

 

I sjednica Vijeća – Prijava teme magistarskog rada

 

Student/kinja

Prijavljena tema magistarskog rada

Komisija

Radana Olejárová

Identifikovanje glavnih pozitivnih i negativnih aspekata ulaska Republike Slovačke u Evropsku uniju s fokusom na ekonomsko-socijalne efekte

Prof. dr Ljubinko Dedović, predsj. Komisije

Prof. dr Gordana Đurović,  mentorica,

Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije

NAPOMENA: Potrebno je da student/kinja pošalje svoju prijavu na mail masterfpn@ac.me

 

II sjednica Vijeća – Izvještaj Komisije o ocjeni teme  magistarskog rada

 

Student/kinja

Prijavljena tema magistarskog rada

Komisija

Miloš Antić

Izvještavanje crnogorskih portala o međunarodnim sportskim takmičenjima (Studija slučaja: Olimpijske igre u Rio de Ženeiru)

Prof. dr Dubravka Valić-Nedeljković, predsjednica Komisije

Prof. dr Nataša Ružić,  mentorica,

Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

NAPOMENA: Potrebno je da student/kinja pošalje svoju prijavu na mail masterfpn@ac.me

 

III sjednica Vijeća – Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Usvojeni su sljedeći zahtjevi studenta/kinje za ocjenu magistarskog rada:

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ivana Gardašević

Suprotstavljenost geostrateških interesa Rusije i SAD-a u svijetlu evroatlanskih aspiracija Crne Gore

Prof. dr Srđan Darmanović, prrdsj.

Komisije;

Prof. dr Radovan Radonjić,  mentor,

Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Sofija Glomazić

Uticaj federalne jedinice na diplomatiju federacije: primjer crnogorskih diplomata u FNRJ/SFRJ

Prof. dr Saša Knežević, predsj. Komisije; Prof. dr Boris Vukićević,  mentor,

Prof. dr Nenad Perošević, član Komisije

Miloš Pavićević

Međunarodni okvir crnogorskog pitanja 2002-2006

Prof. dr Gordana Đurović, preds. Komisije; Prof. dr Boris Vukićević,  mentor,

Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

NAPOMENA:  U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2, Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) primjerci magistarskih radova se dostavljaju biblioteci fakultetske jedinice i Biblioteci UCG, na uvid javnosti. U skladu sa članom 28, stav 4 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

 

IV sjednica Vijeća -  Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Vanja Čabarkapa

Politička korektnost u Sjedinjenim Američkim Državama - Američki hipermoralizam

Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, preds. Komisije

Prof. dr Čedomir Čupić, mentor

Prof. dr Nataša Ružić, članica Komisije

NAPOMENA:  Student/kinja je dužan/na da preda sedam primjeraka (tvrdo koričenih u plavoj boji) magistarskog rada. O datumu odbrane biće blagovremeno informisan/a od strane koordinatorke nastave.

·         Odbrana magistarskog rada kadnidatkinje Vanje Čabarkape zakazana je za 21. jun 2018. godine sa početkom u 11.00h

 

 

V - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

Termin za konsultacije sa koordinatorom magistarskih studija Mr Verom Miklovčić-Prenkočević, četvrtkom, 13h-16h, kancelarija 7 (najaviti se putem mail-a na  masterfpn@ac.me, dan ranije)

 

E-mail: masterfpn@ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                            +382 20 239 036

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print