Fakultet političkih nauka, 06.07.2018

Izvještaj sa 201. sjednice VijećaIzvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 201. sjednici

Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 4. jula 2018. godine

 

 

 IV sjednica Vijeća -  Izvještaj Komisije o ocjeni

magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ivana Gardašević

Suprotstavljenost geostrateških interesa Rusije i SAD-a u svijetlu evroatlanskih aspiracija Crne Gore

Prof. dr Srđan Darmanović, pred. Komisije;

Prof. dr Radovan Radonjić,  mentor,

Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Sofija Glomazić

Uticaj federalne jedinice na diplomatiju federacije: primjer crnogorskih diplomata u FNRJ/SFRJ

Prof. dr Saša Knežević, predsj. Komisije; Prof. dr Boris Vukićević,  mentor,

Prof. dr Nenad Perošević, član Komisije

Miloš Pavićević

Međunarodni okvir crnogorskog pitanja 2002-2006

Prof. dr Gordana Đurović, preds. Komisije; Prof. dr Boris Vukićević,  mentor,

Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

NAPOMENA:  Student/kinja je dužan/na da preda sedam primjeraka (tvrdo koričenih u plavoj boji) magistarskog rada. O datumu odbrane biće blagovremeno informisan/a od strane koordinatorke nastave.

 

 

V - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

Termin za konsultacije sa koordinatorom magistarskih studija Mr Verom Miklovčić-Prenkočević, četvrtkom, 13h-16h, kancelarija 7 (najaviti se putem mail-a na  masterfpn@ac.me, dan ranije)

 

E-mail: masterfpn@ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                          +382 20 239 036

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print