Fakultet političkih nauka, 12.09.2018

Filozofija, Politička antropologija, Kulturna antropologija, Studije roda, Etika i Estetika - promjena terminaIspiti iz predmeta Filozofija, Politička antropologija, Kulturna antropologija, Studije roda, Etika i Estetika biće održani u ponedjeljak 17. septembra sa početkom u 16.00 časova.