Fakultet političkih nauka, 18.09.2018

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 206. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 13. septembra 2018. godineI sjednica Vijeća – Prijava teme magistarskog rada

 

Student/kinja

Prijavljena tema magistarskog rada

Komisija

Sejla Lukač

Politika detanta u Hladnom ratu

Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

Prof. dr Nenad Perošević, mentor

Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Mirjana Mugoša

Položaj i funkcionalnost jednoroditeljskih porodica, koje nastaju razvodom braka

Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, predsjednica Komisije

Prof. dr Čedo Veljić, mentor

Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Milena MIljanić

Hraniteljstvo u Crnoj Gori

Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, predsjednica Komisije

Prof. dr Čedo Veljić, mentor

Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Marko Radović

Uticaj psihoaktivnih supstanci na socijalno funkcionisanje zavisnika

Prof. dr Velimir Rakočević, predsjednik Komisije

Prof. dr Čedo Veljić, mentor

Prof. dr Nada Šakovtić, član Komisije

Bojana Laković

Zviždači kao jedan od mogućih izvora informacija za istraživačke novinare u Crnoj Gori

Prof. dr Dubravka Valić-Nedeljković, predsjednica Komisije

Prof. dr Nataša Ružić, mentorica

Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, članica Komisije

Snježana Vojvodić

Uloga medija u procesu legitimizacije promjene političkog sistema u Turskoj

Prof. dr Nataša Ružić, predsjednica Komisije

Prof. dr Veselin Pavićević, mentor

Prof. dr Boris Vukićević. član Komisije

Bojana Joksimović

Žene na ključnim političkim pozicijama: faktori legitimizacije

Prof. dr Nataša Ružić, predsjednica Komisije

Prof. dr Veselin Pavićević, mentor

Doc. dr Danijela Vuković-Ćalasan. članica Komisije

NAPOMENA: Potrebno je da student/kinja pošalje svoju prijavu na mail masterfpn@ac.me

 

  

III sjednica Vijeća – Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Usvojeni su sljedeći zahtjevi studenta/kinje za ocjenu magistarskog rada:

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ivana Ceković

Razvoj politike zapošljavanja i izazovi na tržištu rada u Evropskoj uniji

Prof. dr Čedo Veljić, predsjednik Komisij;

Doc. dr Vesna Simović-Zvicer,  mentorica

Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

NAPOMENA:  U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2, Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) primjerci magistarskih radova se dostavljaju biblioteci fakultetske jedinice i Biblioteci UCG, na uvid javnosti. U skladu sa članom 28, stav 4 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

 IV sjednica Vijeća -  Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Miloš Antić

Izvještavanje crnogorskih portala o međunarodnim sportskim takmičenjima (Studija slučaja: Olimpijske igre u Rio de Ženeiru)

Prof. dr Dubravka Valić-Nedeljković, predsjednica Komisije

Prof. dr Nataša Ružić,  mentorica,

Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

NAPOMENA:  Student/kinja je dužan/na da preda sedam primjeraka (tvrdo koričenih u plavoj boji) magistarskog rada. O datumu odbrane biće blagovremeno informisan/a od strane koordinatorke nastave.

 

V - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

Termin za konsultacije sa koordinatorom magistarskih studija Mr Verom Miklovčić-Prenkočević, četvrtkom, 13h-15h, kancelarija 7 (najaviti se putem mail-a na  masterfpn@ac.me, dan ranije)

 

E-mail: masterfpn@ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                          +382 20 239 036