Fakultet političkih nauka, 03.12.2018

UPLATA ŠKOLARINE - ZIMSKI SEMESTAR 2018/19Studenti osnovnih, specijalističkih i magistarskih studija Fakulteta političkih nauka u obavezi su dostaviti dokaz o uplati druge rate školarine za zimski semestar studijske 2018/19. godine najkasnije do 15. decembra 2018. godine Službi za studentska pitanja u terminu od 11.00 do 13.00h.