Fakultet političkih nauka, 24.12.2018

DOKTORSKE STUDIJE - Metodologija naučnih istraživanjaZavršni ispit iz predmeta Metodologija naučnih istraživanja biće održan 21. januara 2019. godine u 17:00h, a popravni završni ispit 28. januara 2019. godine u 17:00.