Fakultet političkih nauka, 24.12.2018

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ognjene VujadinovićOdbrana magistarskog rada pod naslovom "Odnosi Francuske i Njemačke u posthladnoratovskom periodu - rivalstvo i(l)i saradnja" kandidatkinje Ognjene Vujadinović, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Nenad Perošević - predsjednik Komisije,

2. Prof. dr Saša Knežević - mentor,

3. Prof. dr Boris Vukićević - član Komisije,

održaće se u utorak, 25. decembra 2018. godine sa početkom u 9.30h.