Fakultet političkih nauka, 01.03.2019

UPLATA ŠKOLARINE ZA STUDIJSKU 2018/19. GODINUObavještavaju se studenti da su u obavezi da, na osnovu dinamike uplata donešene od strane Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (br. 02-226/2 od 14.09.2018. godine), ukupan iznos školarine moraju izmiriti najkasnije do 15. aprila 2019. godine. Takođe, obavezno je dostavljanje dokaza o uplati Službi za studentska pitanja.

Ukoliko studenti ne izvrše finansijske obaveze prema Fakultetu u predviđenom roku, neće biti u mogućnosti da polažu završne i popravne ispite.

 

NAPOMENA: Studenti su dužni da, neposredno pred izvršenje uplate, preuzmu personalne kodove koje se unose na uplatnicu, na šalteru Studentske službe. 

 

Dokumenti