Fakultet političkih nauka, 06.12.2019

Anđela Lalatović - magistarski rad na uvid javnosti 

 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine)  magistarski rad kandidatkinje Anđele Lalatović pod naslovom Uzroci nasilja nad Romkinjama: Studija slučaja crnogorske romske populacije, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka. Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 192