Istorijski institut, 07.12.2017

Istorijski institut ozvaničio saradnju s Bugarskom akademijom naukaIstorijski institut ozvaničio saradnju s Bugarskom akademijom nauka

Koordinator Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore dr Radoslav Raspopović i direktor Instituta za balkanistiku i Centra za trakistiku Bugarske akademije nauka prof. dr Alexandre Kostov potpisali su Sporazum o naučnoj i obrazovnoj saradnji.

Sporazum podrazumijeva sprovođenje zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, učešće na konferencijama koje organizuju obje strane, objavljivanje zajedničkih publikacija i izdanja, razmjenu nastavnika, studenata i publikacija, kao i podršku u obrazovanju nastavnika i studenata.

Potpisivanjem Sporazuma sa Bugarskom akademijom nauka Istorijski institut Univerziteta Crne Gore proširio je krug međunarodnih institucija sa kojima održava uspješnu naučnu saradnju, koju prati realizacija brojnih projekata i drugi vidovi naučnog rada međunarodnog karaktera.