Istorijski institut

Predavanje dr Radoslava Raspopovića na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u okviru CEEPUS projekta
Učešće Istorijskog instituta UCG u programu CEEPUS, u okviru mreže Shared history of Central Europe/ Zajednička istorija Centralne Evrope, nastavljeno je predavanjem dr Radoslava Raspopovića, na Katedri za istoriju na Univerzitetu u Novom Sadu.

Dr Raspopović je tokom svog studijskog boravka na pomenutom Univerzitetu u periodu od 10. do 15. maja 2021. održao više predavanja iz tematskog ciklusa pod zajedničkim naslovom “Diplomatsko predstavljanje Crne Gore, diplomatska predstavništva stranih država u Crnoj Gori i diplomatsko zastupanje Crne Gore u inostranstvu (na bilateralnom i multilateralnom planu)”.  

Predavanja su zbog zbog pandemije COVID-19 održana putem online platforme, no i pored toga, naišla su na interesovanje studenata i kolega profesora.

Broj posjeta : 227