Istorijski institut

Jednomjesečni istraživački boravak studentkinje iz Češke u Istorijskom institutu
Tokom maja 2021. godine, u okviru programa CEEPUS mreže, u Istorijskom institutu, na jednomjesečnom boravku bila je koleginica Michaela Ditrichova, student doktorskih studija u Češkoj na Univerzitetu u Pardubicama. Njeno istraživanje je kombinacija kulturnih i istorijskih pristupa, zasnovanih na uporednom radu i fokusirano na sliku žene i ženstvenosti u filmovima sovjetske ere u čehoslovačkoj, poljskoj i jugoslovenskoj produkciji. Istraživanje se zasniva na analizi filmova, scenarija, savremene štampe, kao i recenzija u štampanim filmovima, časopisima i časopisima, u kompletnom pristupu nacionalnih kinematografija. Glavni cilj istraživanja je definicija slovenskih filmova i ženskih likova u njima sa posebnim osvrtom na sličnosti i razlike. bavi se analizom tipologija ženskih likova u filmovima i njihove zastupljenosti u filmovima, kao i ženskim motivima i stereotipima. Važan dio rada bit će upoređivanje čehoslovačkog novog talasa i paralelizma ovog fenomena u drugim slovenskim zemljama, njihova suradnja i mjesta susreta.

Tokom njenog boravka u Crnoj Gori, obavila je više istraživanja u Podgorici i na Cetinju, a naš institut je produbio saradnju sa članicama CEEPUS mreže. Važno je naglasiti da se zajednički program u mreži Shared history of Central Europe nastavlja i tokom akademske 2021/2022 godine.

Broj posjeta : 66