Sporazum o saradnji sa Skupštinom Crne GoreSporazum o saradnji sa Skupštinom Crne Gore

U cilju jačanja ukupnih međuinstitucionalnih odnosa potpisan je Sporazum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore - najstarije naučnoistraživačke institucije u Crnoj Gori.  Sporazum predstavlja rezultat inicijative Bibliotečko-dokumentalističkog centra Skupštine da strane potpisnice razmjenjuju određene publikacije, a svrha saradnje koja se ovim putem ozvaničila je u obogaćivanju bibiotečkih fondova ove dvije institucije. Skupština se sporazumom obavezala da Istorijskom institutu dostavlja fonografske zapise sa skupštinskih zasijedanja, pri čemu je Institut uzvratio novim izdanjima časopisa „Istorijski zapisi“.

S obzirom na to da fond Biblioteke Skupštine Crne Gore sadrži sve brojeve navedenog časopisa od 1948. do 2019. godine, na ovaj način se obezbjeđuje kontinuitet u dostavljanju novih izdanja, a time i obezbjeđenju korisnicima Biblioteke svih brojeva, odnosno kompleta časopisa. Značaj i korisnost posjedovanja časopisa „Istorijski zapisi“ u fondu Biblioteke Skupštine, kao specijalne Biblioteke zatvorenog tipa, prepoznaje se kroz njihov sadržaj koji obrađuje, ispituje i analizira nastanak, razvoj i perspektivu društvenih, političkih i drugih pojava i odnosa na području Crne Gore, Balkana, Evrope, kao i širem globalnom prostoru, uz poređenje djelovanja raznih aktera, procesa i događaja. Sa druge strane, zapisi sa sjednica Skupštine predstavljaju dragocjen i koristan izvor informacija naročito u domenu naučno-istraživačkog rada prilikom analize raznih događaja, ličnosti i procesa koji se odnose na društveni i politički život Crne Gore.

Ovim činom, prepoznata je uzajamna korist, vrijednost i težnja za razvojem ukupnih međusobnih odnosa a time i doprinos obje institucije adekvatnom čuvanju svjednočanstva brojnih društvenih, politčkih i drugih događaja i odnosa u istoriji Crne Gore, odnosno njihovom daljem proučavanju, analizi i vrednovanju.   

U sklopu prve primopredaje u skladu sa Sporazumom, pored novih brojeva časopisa „Istorijski zapisi”, Istorijski institut je fond Biblioteke Skupštine oplemenio sofisticiranim i kvalitetnim novim produktima svoje izdavačke djelatnosti, knjigama: „Crna Gora u američkoj štampi” i „Crnogorska artiljerija u XX vijeku”. Istovremeno, Skupština Crne Gore je sadržaj Biblioteke Instituta obogatila sa 36 svesaka fonografskih zapisa sa sjednica Skupštine Crne Gore u 2019. i 2020. godini.

Tekst je integralno preuzet sa veb stranice Skupštine Crne Gore, https://www.skupstina.me/me/clanci/sporazum-o-saradnji-sa-istorijskim-institutom-univerziteta-crne-gore

Broj posjeta : 153

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.