Ekonomski fakultet

Drugi kolokvijum
Drugi kolokvijum iz predmeta Fiskalna ekonomija će se održati u ponedjeljak, 21.12.2020. godine, sa početkom u 15h, u kabinetu predmetnog saradnika.

Predmetni saradnik

Broj posjeta : 116