Elektrotehnički fakultet, 06.09.2017

Termin kolokvijuma i ispita u avgustovskom ispitnom rokuTermin ispita i kolokvijuma je u srijedu 06.09.2017 godine, sala L1. Svi studenti, bez obzira da li polažu kolokvijume i/ili završni ispit treba da dođu u 15h.