Elektrotehnički fakultet

Materijali za vježbanje i struktura ispita - 14.01.2019 20:14
  • Ispit traje 45 minuta. Studenti po starom sistemu dolaze sa svojom grupom.
  • Energetika: 8.00
  • Elektronika: 9.00

Dokumenti