Elektrotehnički fakultet, 09.10.2019

Studenti koji polazu u V semestruStudenti koji  polazu Visokonaponske mreze i vodove u V semestru treba da se jave na mejl

predmetnom nastavniku do 16.10.2019. god (snezav@ucg.ac.me).

 

Ispit ce biti organizovan iz dva dijela (kolokvijum i zavrsni ispit), i oba ce nositi po 50 bodova.

Prva provjera znanja (kolokvijum) planira se za sedmu nedjelju.

Sve ostale informacije studenti mogu dobiti na konsultacijama u ponedjeljak, 14.10. u kabinetu 312.

 

Broj posjeta : 341