Pomorski fakultet Kotor, 31.10.2017

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci)Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci) odrzace se u srijedu, 8. novembra 2017. godine sa pocetkom u 13:00 sati.