Pomorski fakultet Kotor, 13.11.2017

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci)Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci) odrzace se u cetvrtak, 23. novembra 2017. godine sa pocetkom u 11:00 sati u amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor.