Pomorski fakultet Kotor, 25.12.2017

Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Pomorskim naukama (Specijalističke)



Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Pomorskim naukama (Specijalističke) održaće se u četvrtak, 28. decembra 2017. godine sa početkom u 15:15 sati u računarskom centru Pomorskog fakulteta Kotor.
Nakon elektronskog dijela, pristupa se pismenom dijelu ispita prema ustaljenom kriterijumu.
Studenti su obavezni da ponesu identifikacioni dokument.