Građevinski fakultet, 26.09.2018

Organizacija nastave 2018/2019Nastava iz predmeta Primjena računara biće organizovana po sljedecem rasporedu:

1. grupa, studenti sa brojem indeksa djeljivim sa 3, četvrtkom od 11:15 sati, sala 109 PMF
2. grupa, studenti sa indeksima koji daju ostatak 1 pri dijeljenju sa 3, četvrtkom od 13:15 sati, sala 109 PMF
3. grupa, ostali studenti, petakom od 11:15 sati, sala 227 PMF

Prvi čas ove nedjelje za sve grupe je u četvrtak u 12 sati u sali 109.